Kompostera mera – för glädjens skull och en insats för miljön

Av trädgårds- och köksavfall gör du egen näring till trädgården – enkelt, bra för miljön och pengar att spara. Skälen att ta hand om det egna avfallet är många, produktchef Kerstin Finnman ger dig argumenten.

 

– Miljöaspekten är såklart den viktigaste, säger Kerstin. Dessutom är det roligt att se hur tiden och en liten insats i vardagen kan ge så mycket tillbaka. Kretsloppstanken är såklart grunden, att tänka på miljön och samtidigt få naturlig gödsel och jordförbättring till trädgården, fortsätter Kerstin.

– Att ta vara på köks- och trädgårdsavfall kan också spara pengar, eftersom många kan byta till ett mindre avfallskärl och kanske inte alls behöver en tunna för trädgårdsavfall. Valet av kompostkärl beror på vad du vill kompostera, hur stort hushållet/trädgården är och i vilken del av landet du bor. Från GreenLine kommer fem olika kärl för olika behov, sedan är det bara att starta och tänka på balansen mellan syre, vatten, kol och kväve – och låta naturen ha sin gång.

Tänk på att kompostering av hushållsavfall i tätbebyggda områden kan kräva tillstånd från kommunen – ta reda på vad som gäller i din kommun och placera kärlet så att eventuell lukt inte stör grannarna.

GreenLines komposter

Master, 375 liter  – Stor kompostbehållare med dubbla väggar främjar den viktiga syretillförseln och ger samtidigt god isolering ner till -15 grader. För trädgårds- och hushållsavfall.

Master Plus – Den största behållaren med dubbla, isolerade sidor som gör att du kan kompostera också när det är ner mot -25 grader. För trädgårds- och hushållsavfall.

Mully, 360 liter  – Isolerad kompost för hushålls- och trädgårdsavfall som tack vare isoleringstekniken och sin koniska form ger optimal värmehållning och klarar att hålla processen levande ner till -15 grader.

Handy, 250 liter – Isolerad kompost för hushålls- och trädgårdsavfall med nätbotten. I en rätt skött kompost hålls processen igång ner till -10 grader.

Garden Easy, 300 liter – För kompostering av trädgårdsavfall.