Ta bort ditt ogräs på bara några timmar!

GreenLine Ättika vinnare i experimentell studie!

Ogräs kan snabbt ta över en grusgång eller stenläggning och det gäller att ligga steget före. Visa omsorg om vår miljö och använd ättika från GreenLine i kampen mot ogräset. Kraft Ättika är kraftfull, väl beprövad och testad för att ta bort ogräs på grus- och stengångar och hårdgjorda ytor.

Experimentella studier* visar att GreenLine Ättika har bäst effekt på ogräset, både direkt och genom långtidsverkan, i jämförelse med en konkurrerande produkt.

Ättiksyra förekommer naturligt i vår natur och bryts ner till koldioxid och vatten på bara några dagar. Bekämpningen blir effektiv mot ogräset samtidigt som den är skonsam mot miljön, säger produktchef Kerstin Finnman och berättar hur ättikan verkar mot ogräset.

Spraya eller vattna ättika direkt på ogräsets bladverk. Är det soligt och torrt väder tar bladverket upp ättikan snabbt och inom några timmar syns effekten. Efter ett par dygn är ogräset dött, förklarar Kerstin Finnman.

DubbelKraft Ättika innehåller, förutom den effektiva ättiksyran, också ett ytspänningssänkande medel som ytterligare påskyndar växtens upptagning av ättikan.

De experimentella studierna gjordes i fruktträdgård och på asfalterade ytor, på ogrässorter som bland annat kvickrot, åkerfräken, röd klöver och årliga gräsarter. Studien genomfördes på två platser i Sverige och effektiviteten utvärderades tre gånger med fyra olika koncentrationer (fjärdedel, halv, rekommenderad samt dubbel koncentration). Som referens användes en produkt av annat märke samt en obehandlad kontrollyta.

Så här använder du GreenLine Ättika!