Kompostera Miljösmart!

Tiden är inne för att städa och förbereda våra trädgårdar inför våren. Har du en kompost hemma i trädgården? Om du inte redan har gjort det är det dags att ge den en kickstart, för i GreenLines isolerade kompostkärl kan nedbrytningen pågå också under hösten och vintern. Har du ännu ingen kompost? Då är det dags att sätta igång, för särskilt svårt är det inte och GreenLines kompletta serie för kompost gör det enkelt och roligt att kompostera.

Att kompostera hushålls- och trädgårdsavfall ger bara vinster – om än i olika form;

  • Mängden hushållsavfall minskar rejält med tanke på hur mycket av soppåsens innehåll som faktiskt kan komma till nytta igen.
  • Kanske går det att byta till ett mindre sopkärl till och med?
  • Avfallet omvandlas till fullmatad näring för såväl rabatter som köksträdgård.

Enkelt att komma igång!
Först och främst gäller det att bestämma sig för om det är enbart trädgårdsavfall som ska komposteras, eller även hushållsavfall – det avgör nämligen vilken behållare du ska välja. Förutsättningen för att processen ska hållas igång under vintern är en levande kompost i balans. En allt för blöt kompost kan dra till sig möss och råttor, så ”mata” komposten varje dag och rör om för att tillföra syre. Tillsätt kompostströ för att hålla god kol- och kvävebalans och inte få en för blöt kompost. En vilande kompost kan behöva hjälp på traven med kompostaktivator som snabbt får igång nedbrytningsprocessen igen.

Vill du kompostera hushållsavfall rekommenderar vi Master 375 l eller Mully 360 l. Behållarna tar hand om såväl trädgårds- som hushållsavfall också under kallare perioder, ner till -15 grader. Bor du i ännu kallare trakter finns Master plus 375 l som kan hålla en rätt skött kompost igång ner till -25 grader.
För det mindre hushållet/trädgården finns kompostbehållaren på 250 liter, också den isolerad för att hålla processen levande under vinterhalvåret.

Tänk på att de allra flesta kommuner kräver att du anmäler din varmkompost och i vissa fall krävs också ett tillstånd. Kraven på en varmkompost gäller främst hur själva behållaren är utformad, men också var den placeras. Förutom upplysningar om anmälan och tillstånd, har många kommuner också handfasta råd kring hur hushållsavfallet på bästa sätt omvandlas till näring till den egna trädgården. Generellt kräver kommunerna att kompostbehållaren ska vara isolerad och skadedjurssäker. Det senare innebär att möss och råttor inte ska kunna ta sig in i öppningar som de kan på en traditionell trädgårdskompost. Behållaren ska också placeras så att den inte innebär olägenheter för grannar. En hushållskompost som inte sköts på rätt sätt kan sprida lukter, därför är det viktigt att komposten får en jämn tillförsel av nytt kompostmaterial, att den ventileras. För att processen hela tiden ska fortgå, är det viktigt att materialet varken är för torrt eller för blött. Kontakta den egna kommunen och fråga vilka regler som gäller just där du bor.