Dubbel Kraft Ättika!

Dubbel Kraft Ättika från Greenline är väl beprövad, kraftfull och noggrant testad för att effektivt och enkelt ta bort ogräs från till exempel grus- och stengångar och garageuppfarter. Experimentella studier visar att Greenline Ättika har bäst effekt på ogräset, både direkt och genom sin långtidsverkan, i jämförelse med annan ättiksbaserad produkt med mycket lägre koncentration (%halt).

I studien doserades Dubbel Kraft Ättika och en annan ättiksbaserad produkt på flera sorters ogräs. I soligt och varmt väder påverkas ogräsets gröna delar inom ett par timmar och efter ett par dygn har ogräset dött. Det ytspänningssänkande ämnet i Dubbel Kraft Ättika gör att de gröna växtdelarna kan ta upp ättikan direkt.

Studieresultaten visar entydigt att Greenline Dubbel Kraft Ättika ger bäst resultat i jämförelse med annan ättiksbaserad produkt med mycket lägre koncentration (%halt).

– Vi är trygga med att vi säljer en produkt för ogräsbekämpning som håller hög kvalitet och samtidigt är ett bra val för miljön. Vi är medvetna om att vår ättika är en av flera ättiksprodukter på marknaden. Men med nöjda kunder sedan 90-talet och tester som visar en bättre effekt än annan ättiksbaserad produkt står vi starkast, säger produktchef Kerstin Finnman.

Ättiksyra förekommer naturligt i naturen och bryts ner till koldioxid och vatten på några dagar. Det gör Dubbel Kraft Ättika till ett skonsamt och samtidigt mycket effektivt ogräsmedel.

– Den experimentella studien gjordes i fruktträdgård och på asfalterade ytor, på ogrässorter som bland annat kvickrot, åkerfräken, röd klöver och årliga gräsarter. Studien genomfördes på två platser i Sverige och effektiviteten utvärderades tre gånger med fyra olika koncentrationer (fjärdedel, halv, rekommenderad samt dubbel koncentration). Som referens användes en produkt av annat märke samt en obehandlad kontrollyta