MotMus Repel

Håll hemmet fritt från möss i höst och vinter, med elektronisk avskräckning från GreenLine, med ljudteknologin GreenSonitec. Ett effektivt sätt att bli av med skadedjur när användningen av gifter blivit starkt begränsad för privatpersoner.

    

MotMus Repel håller mössen borta utan gifter, med GreenLines ljudteknologi GreenSonitec. Det avpassade ultraljudet stör och stressar djuren som söker sig bort. Tack vare slumpmässiga variationer i ultraljudet, minimeras risken för tillvänjning.

MotMus Repel 20 täcker en yta på upp till 20 m². Den kraftigare MotMus Repel NL45 ger en effektiv avskräckning på en större yta, upp till 45 m². Båda avskräckarna är för inomhusbruk och sätts direkt i vägguttaget.

Nyhet! MotMus Repel EP60 – en kraftfull avskräckare med GreenSonictec kombinerad med elektromagnetiska pulser för dubbel effekt. Djuren stressas i en odräglig miljö och söker sig därifrån. Elektropulsen i elnätet har en automatisk variation som avskräcker djuren från att nyttja kabeldragningar som springvägar. EP60 täcker en yta upp till 60m². För användning inomhus.