Automatisk bevattning med EcoAqua!

Tänk vad skönt att slippa vattna varje dag under de varma vår- och sommarmånaderna. De flesta av oss har fortfarande sommaren 2018 i färskt minne; halmgula gräsmattor, slokande grönsaksprimörer och vissna sommarblommor i krukorna. Vi vet aldrig hur våra somrar kommer se ut – men vi vet att vi vill tänka långsiktigt och försöka göra allt för att leva så hållbart som möjligt med miljön i fokus.

Droppbevattningssystem EcoAqua är ett unikt automatiskt bevattningssystem som drivs av solenergi och anpassar bevattningen efter väderförhållande och säsong.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppslang vattnar åt dig i rabatter, odlingsbäddar, pallkragar, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här.

Men varför ska du använda automatisk bevattning? Hur fungerar egentligen ett droppbevattningssystem? GreenLine ger dig nu svar på alla dina frågor och funderingar. Vi går igenom allt från montering och hur du optimalt bevattnar med ditt EcoAqua till underhåll och hur du kopplar samman regntunnor mm.

Innehållsförteckningen hittar du nedan, skrolla ner till det steg just du behöver hjälp med.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Innehållsförteckning:

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppslang vattnar åt dig i rabatter, odlingsbäddar, pallkragar, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här.

Varför ska jag använda automatisk bevattning?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Hur fungerar automatisk bevattning?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Hur installerar jag mitt automatiska bevattningssystem? (steg 1-11)

Steg 1. Koppla samman IDC-stationen med
vattenbehållaren

Steg 2. Laddningsbara batterier till IDC-stationen

Steg 3. Förbered pumpen

Steg 4. Montera IDC-stationen

Steg 5. Installation av IDC-stationen

Steg 6. Installation i kruka!

Steg 7. Installation av droppslang

Steg 8. Installera Luftventilen

Steg 9. Så startar du din IDC-stationen

Steg 10. Bortkoppling av vattennivåsensorn

Steg 11. Justera vattenmängden

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Hur bevattnar jag optimalt med mitt automatiska bevattningssystem? (Del 1-3)

Del 1. Optimal bevattning – Avstånd & mellanrum

Del 2. Optimal bevattning – Höjdskillnad

Del 3. Optimal bevattning – droppmunstycken

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Statusindikering på IDC-stationen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Underhåll och förvaring av IDC-stationen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Blir ditt system lätt igensatt? Då kan du enkelt tillverka ditt egna sandfilter

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Koppling till flera regntunnor

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är automatisk_bevattning_system-1.png

Borttagning av vattennivåsensor

Vi hjälper dig!

Varför ska jag använda automatisk bevattning?

Spara på vattnet i kranen, använd automatiskt droppbevattnings systemet EADS från GreenLine. EADS vattnar åt dig i hela din trädgård, balkong mm. Läs mer här.

Det främsta skälet varför man ska använda automatisk bevattning är att vi alla kan bidra till att hushålla med våra naturresurser genom att spara på det färska vattnet i kranen, du återvinner regnvattnet! Regnvatten är bättre för växterna än klorerat kranvatten.

Stora mängder dagvatten kan lätt bli ett problem att leda bort från husgrund och tomt, särskilt i sommarhus som kanske inte har utbyggda system för att leda bort dagvatten. Men istället för att bli ett problem, kan vattnet enkelt bli en tillgång med automatisk bevattning.

Enkel att installera!

Du slipper be din granne vattna dina blommor och grödor då du är på semester eller besöker sommarstugan under sommaren.

GreenLines automatiska bevattningssystem vattnar lite och ofta för att hålla jorden ständigt fuktig. Metoden förbrukar upp till 90% mindre vatten än vid användning av slang.

Köp till droppslang! Antal droppmunstycken anpassas enkelt efter just dina krukor och rabatter.

Spara på vattnet i kranen, använd automatiskt droppbevattnings systemet EADS från GreenLine. EADS vattnar åt dig i hela din trädgård, balkong mm. Läs mer här.

Anpassas efter dina behov. Du väljer själv hur stor yta du behöver hjälp med automatisk bevattning i ditt hem. Du kan nämligen använda ditt automatiska bevattningssystem på den lilla eller stora ytan, allt ifrån på din balkong och i ditt växthus till din sommarstugan eller din lilla/stora trädgård.

Hur fungerar automatisk bevattning?

Vi börjar här lite kortfattat att förklara för dig hur GreenLines automatiska bevattningssystem, EcoAqua DripSystem, fungerar. Sedan ska vi mer detaljerat förklara för dig, steg för steg, hur du installerar och monterar ditt automatiska droppbevattningssystem i ditt hem.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Det automatiska bevattningssystemet EcoAqua finns i två kompletta set med slangar, 12 eller 24 droppmunstycken och IDC-station.

EcoAqua-12

EcoAqua-24

Bevattningssystemet EcoAqua från GreenLine ansluts till en eller flera regntunnor. Regntunnorna från GreenLine finns både som 100 liter och 200 liter. Du kan även koppla flera tunnor tillsammans med varandra.

Droppbevattningssystemet drivs med solceller från en IDC-station (Intelligent Drip Control) som ansluts till regntunnan.

IDS-Stationen har fem lägen så att du själv kan styra hur mycket det ska vattnas.

GreenLines automatiska bevattningssystem anpassar bevattningen efter väderförhållandet. Panelen har ett intelligent system som innebär att ju mer sol och därmed laddning, desto mer vattnar den var tredje timme.

Hur installerar jag mitt automatiska bevattningssystem?

Vi ska nu, steg för steg, förklara för dig hur du installerar och monterar ditt automatiska bevattningssystem i ditt hem. Vi kommer både med text, illustrationer och film förklara så du kan installera ditt automatiska droppbevattningssystem så snabbt och enkelt som möjligt. Vi börjar från regntunnan till ut i rabatten… Då kör vi igång!

Steg 1. Koppla samman IDC-stationen med vattenbehållaren

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här
Filter

Gör ett hål i locket – Borra ett hål på 5,5 mm i locket eller nära toppen av vattenbehållaren, ovanför vattenlinjen.

Filter – Trä slangen genom hålet, montera filtret på slangen och sänk ned i vattenbehållaren. Filtret ska vara placerat cirka 10 cm över botten på behållaren. Filtret motverkar att skräp kommer in i bevattningssystemet.

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här
Vattennivåsensor

Vattennivåsensor – Om vattennivåsensorn ska användas, så fäster du den några centimeter ovanför filtret. Om vattennivåsensorn inte ska användas, bör den kopplas bort från IDC-stationen. Vattennivåsensorn är utformad för att kunna känna av en låg vattennivå i din vattenbehållare. När vattennivån blir låg slutar IDC-stationen pumpa samtidigt som LED-lampan blinkar snabbt. Under dagtid kommer även stationen pipa var 10 sekund. Pumpen stänger sedan av sig själv.

IDC-stationen – Den andra ändan av slangen ansluts till IDC-stationen. Kapa slangen till önskad längd och koppla till pumpinloppet- den vänstra ingången markerad med ”I”. Slangen till pumpinloppet ska monteras rakt för att undvika läckage och ska inte dra IDCstationen från vertikalt läge. För att säkerställa god anslutning ska 5 mm av slangen anslutas in i pumpinloppet. Tips! Mät och markera 5 mm på slangen med en tejpbit för att säkerställa att slangen placeras tillräckligt långt in i pumpinloppet.

Stag 2. Laddningsbara batterier till IDC-stationen

IDC-stationen kräver 3xAA laddningsbara batterier. För att sätta i batterierna skruva av locket på baksidan. Sätt batterierna i batterihållaren och skruva på locket igen.

Vid leverans medföljer 3xAA laddningsbara batterier. Batterierna håller oftast 1-2 år beroende på fabrikat.

Steg 3. Förbered pumpen

Innan pumpen används för första gången (eller efter att ha varit avstängd i flera dagar) måste den förberedas genom att spruta vatten genom inloppshålet, märkt med ”I”. Använd felsökningssprutan och anslut en kort bit slang mellan inloppshålet och IDC-stationen.

Steg 4. Montera IDC-stationen

IDC-stationen ska monteras på en vägg eller stolpe belägen i solen. Om din vattenbehållare är placerad i skuggan går det bra att placera IDC-stationen längre ifrån vattenbehållaren, dock ej högre än 2 m över botten på behållaren eller mer än 20 m bort. Om du vill placera IDC-stationen högre, placera den först lågt och se till att vattnet pumpas in i pumpen, när väl vattnet nått IDCstationen kan du sedan placera IDC-stationen högre upp, som högst 5 m över vattenbehållaren. Tänk på att proceduren måste göras om inför varje säsong.

Det går bra att koppla flera IDC-stationer till en vattenbehållare för att skapa flera bevattningssystem. Tänk dock på att vattnet i behållaren inte kommer räcka lika länge.

Man beräknar att system EcoAqua S12 använder ungefär 100L vatten /vecka och system EcoAqua S24 använder ungefär 200L/vecka. Den exakta vattenförbrukningen beror på väderförhållanden och hur många droppmunstycken du kopplat till IDC-stationen.

Steg 5. Installation av IDC-stationen

 • Koppla utloppsslangen från IDC-stationen (märkt med O) tillbaka till vattenbehållaren.
 • Starta IDC-stationen. Låt IDC-stationen vara igång tills den slutar. Det kan ta upp till flera timmar (2-3 tim) innan installationen är klar.
 • Anledningen till att man gör detta är för att undvika att batteriernas laddning är för stor i förhållande till mängden vatten dina växter behöver. Man behöver därför se till att ladda ur batterierna på ovanstående sätt innan IDC-stationen kopplas till bevattningssystemet.
 • När installationen är klar, dvs när IDC-stationen slutat pumpa vatten, ska IDC-stationens solcellspanel ladda batterierna på nytt. Detta moment kan ta upp till flera timmar (2-3 h). Under tiden som solcellspanelen laddar batterierna kan du börja med att sätta ihop ditt bevattningssystem.
 • När batterierna är laddade börjar IDC-stationen vattna på nivå 3. Avvakta 24 timmar och avgör sedan om denna bevattningsnivå är optimal för dina plantor. Läs under ”Installation av droppmunstycken” hur du kan reglera vattenmängden till dina växter.
 • Notera! Nya/byte av batterier kan också få systemet att jobba I flera timmar enligt ovan.

Vi hjälper dig!

Steg 6. Installation i kruka!

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Bygg ditt eget bevattningssystem! Koppla slangen från utloppet av IDC-stationen, märkt med O. Sen kan du börja bygga ditt system precis som du vill ha det.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Stick ner slanghållare i jorden för att hålla droppmunstycken och slang på plats.

Det är via droppmunstyckena som växterna förses med vatten. Placera droppmunstyckena i krukor eller vid de växter som skall bevattnas. Med hjälp av slang, droppmunstycken och T-kopplingar bygger du ditt eget system. Droppmunstyckena bör placeras med slanghållare för att hållas kvar på korrekt ställe. Slangen kan skäras av och anslutas på önskat sätt för att nå dina växter.

Droppmunstycket ska ej kopplas direkt till en T-koppling, det måste alltid finnas slang mellan T-koppling och droppmunstycke. Det går bra att blanda droppmunstycken med droppslang (finns att köpa till).

I takt med att du ansluter fler droppmunstycken kommer mindre vatten komma ut från varje munstycke. Trycket i systemet minskar desto fler droppmunstycken, liksom de tillåtna nivåskillnaderna på placeringen av droppmunstyckena.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Steg 7. Installation av droppslang

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppslang vattnar åt dig i rabatter, odlingsbäddar, pallkragar, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här.

En droppslang, med en längd av 1 m, kan monteras på droppmunstycket. En plugg bör sättas i den andra änden och slanghållare kan användas för att hålla droppslangen på plats.

Ska du placera droppslangen över t.ex. en odlingsbädd som är mer än 100 cm bred, bör du ha slang dragen på båda sidorna av odlingsbädden. Du monterar ett droppmunstycke på vardera sida av odlingsbädden och mellan droppmunstyckena monterar du droppslangen.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppslang vattnar åt dig i rabatter, odlingsbäddar, pallkragar, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här.

Mellan 20 till 100 cm droppslang kan kopplas till ett droppmunstycke med en plugg i slutet. Vattnet kommer sprida sig i droppslangen och fördelas jämt. Användbar vid mindre rabatter och odlingsbäddar. Mellan 40 – 240 cm droppslang kan användas med droppmunstycken kopplat i båda ändarna.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppslang vattnar åt dig i rabatter, odlingsbäddar, pallkragar, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här.

Etablera träd och andra värdefulla växter

En cirkel av droppslang kan sättas runt insidan av hålet för planteringen. Plantan vattnas då inåt för att hålla den levande samt utåt för att uppmuntra rötters tillväxt. Upp till 100 cm droppslang runt plantan med endast ett droppmunstycke och en plugg i andra änden. Upp till 240 cm med ett droppmunstycke kopplat i varje ände av droppslangen. Droppslangen ska vara placerad vid rötterna för att uppmuntra rotspridning och god etablering.

Steg 8. Installera Luftventilen

luftventil (blå) monteras på utloppsslangen (svart) från IDC-stationen.

Om första droppmunstycket är placerat lägre än vattenbehållarens höjd ska en luftventil monteras på utloppsslangen från IDC-stationen. Detta för att undvika att vattnet fortsätter rinna när pumpen är avstängd.

Såhär installerar du luftventilen:

• Avlägsna utloppsslangen från IDC-stationen

• Skär av slangen i en längd av 5-10 cm (mätt från IDC-stationen).

• Fäst luftventil på slangen som går ut till droppmunstyckena.

• Fäst den avskurna delen av slangen på andra sidan av luftventilen.

• Montera slangen med luftventilen på pumpen igen.

Droppmunstyckena kommer att fortsätta sippra under en kort tid då utloppsröret dräneras, sen slutar de.

Luftventilen kan även användas i växthus när plantorna är placerade på olika nivåer för att fördela bevattningen mer jämt.

Vi hjälper dig!

Steg 9. Så startar du din IDC-stationen

IDC-stationen slås på och av genom att trycka på den röda knappen och hålla den intryckt i minst 3 sekunder. LCD-displayen visar inställningar enligt tabellen. Om det uppstår en varning så visas den i 2 sekunder och sedan återgår displayen till att visa den aktuella inställningen.

När den aktuella inställningen visas kan det ändras genom ett kort tryck på den röda knappen för att bläddra till en ny inställning. Inställning 1-5 styr laddningen av batterierna och därmed även hur länge IDC-stationen vattnar. Vid inställning 1 är solpanelen påslagen i 30 sekunder under en 5-minuters cykel, vilket ökas med 80 % för varje inställning upp till inställning 5 där solpanelen laddar batterierna kontinuerligt.

När bevattningssystemet är installerat ställ in IDC-stationen på inställning 3. Låt IDC-stationen vattna i 24 timmar och sedan sänker du inställningen om systemet vattnar för mycket eller öka inställningen om det vattnar för lite. Upprepa justeringen tills du är nöjd. Kontrollera inställningen ibland då det kan behöva justeras allteftersom dina plantor växer.

När bevattningssystemet är installerat vattnar IDC-stationen var tredje timme under dagen. Pumpen arbetar tills batterinivåerna sjunkit till 3v.

På så sätt styrs bevattningen av en kombination av solljusets intensitet och inställning 1-5.

OBS! Tänk på att olika växter behöver olika vattenmängder. Om du har olika växter i samma bevattningssystem kan du behöva mer än ett droppmunstycke vid växter som kräver mycket vatten.

Viktigt! Batterierna laddas inte om
IDC-stationen är avstängd.

Steg 10. Bortkoppling av vattennivåsensorn

Stänga av alarm
Om du vill använda vattennivåsensorn, så att IDC-stationen stängs av vid låg vattennivå, men slippa höra alarmet så gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren, märkt ”Buzzer”, på inställning
”off”.

Stänga av vattennivåsensorn
Om du tillfälligt vill stänga av vattennivåsensorn gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren ”water level” på inställning ”off”.

Koppla bort vattennivåsensorn från
IDC-stationen

Om du inte vill använda vattennivåsensorn utan koppla bort den helt gör du så här:
Öppna IDC-stationen och sätt den röda omkopplaren ”water level” på inställning ”off”. Koppla bort vattennivåsensorn från kontakten utanför IDC-stationen och ersätt med skyddet som återfinns inuti IDC-stationen.

Steg 11. Justera vattenmängden

Spara på vattnet i kranen, använd automatiskt droppbevattnings systemet EADS från GreenLine. EADS vattnar åt dig i hela din trädgård, balkong mm. Läs mer här.

När IDC-stationen varit igång i 24 timmar så kontrollerar du hur mycket den vattnat. Om IDC-stationen vattnat för mycket skruvar du ner nivån och ifall den vattnat för lite skruvar du upp. Upprepa justeringen tills du är nöjd. Om dina krukor rinner av lite efter att ha vattnats på förmiddagen och det är en solig dag, är detta tillräckligt för de flesta växterna.

OBS! Tänk på att olika växter behöver olika vattenmängder. Om du har olika växter i samma bevattningsystem kan du behöva mer än ett droppmunstycke vid växter som kräver mycket vatten.

Tips! För att kontrollera den mängd vatten som kommer vid bevattningen, lägg ett droppmunstycke i en kanna och se hur mycket det sipprar.

Systemet vattnar endast på dagtid. Med en regelbunden bevattning under dagen behöver inte plantorna vatten under natten. Systemet fungerar i molnigt väder, men kommer inte vattna lika mycket.

Vattenförbrukning

EcoAqua-12 använder ungefär 100L vatten/vecka.

EcoAqua-24 använder ungefär 200L vatten/vecka.

Den exakta vattenförbrukningen beror på väderförhållanden och hur många droppmunstycken du kopplat till IDC-stationen.

Pumpen pumpar 150ml/min när den är igång. Droppmunstyckena vattnar ungefär 150ml/min delat på antal droppmunstycken. IDC stationen – vattnar tills batteriet är nere på en låg nivå, vilket gör att beroende på väder så vattnar:

EcoAqua-12 – 1-25 minuter, var 3:e timme.

EcoAqua-24 – 2-60 minuter, var 3:e timme.

Hur bevattningar jag optimalt med mitt automatiska bevattningssystem?

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

När man placerar ut droppmunstyckena över sina blommor och grödor i trädgården ska man tänka på avstånd, mellanrum och höjdskilnader. Det kan låta krångligt, men det är det inte. Här ska vi visa dig, i tre delar, vad du bör tänka på när du placerar ut ditt automatiska droppbevattningssystem.

Del 1. Principer för optimal bevattning

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här

Avstånd

Avståndet från vattenbehållaren till sista droppmunstycket bör inte vara längre än 60 m. Av naturliga skäl kommer IDC-stationen pumpa ut mer vatten i närheten av behållaren än längre bort, det är därför inte optimalt att bara ha ett droppmunstycke nära behållaren och resterande 60 m bort.

Jämna mellanrum

Desto jämnare mellanrum mellan droppmunstyckena, desto jämnare bevattning. Om det första droppmunstyket sitter 5 m från pumpen och resten 40 m bort, kommer det första droppmunstycket få mer vatten än de som sitter längre bort.

Exempel på design av bevattningssystem
Här kommer några exempel som kan hjälpa dig att planera utformningen av din bevattning. Kontrollera vad din produkt innehåller och om du behöver köpa till några komponenter.

Exempel 1: Bevattning på olika höjder

Det här behövs:
EcoAqua S24
Droppslang

Exempel 2: Bevattning av grönsaks- och blomsterbädd

Det här behövs:
EcoAqua S24
Droppslang
Reservkapacitet: 9 droppmunstycken.

Exempel 3: Växthusbevattning

Det här behövs:
EcoAqua S12/S24
Droppbevattningsset

Del 2. Principer för optimal bevattning

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Droppmunstycken (svarta pilar), Ventiler (röda pilar), droppmunstycken (blå pilar).

Höjdskillnader

Det högst belägna droppmunstycket ska inte placeras mer än 5 m över vattenbehållaren eller 2 m över det lägst belägna droppmunstycket. Förgreningar som leder till flera droppmunstycken går bra.

Bevattningen kommer alltid bli mer jämn om slangen placeras lägre än droppmunstyckena. Detta för att slangen inte kommer dränera vatten mellan bevattningarna.

När droppmunstycken är placerade på olika höjder kommer det att påverka bevattningen. Ju fler droppmunstycken, desto känsligare är systemet för höjdskillnader:

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Om det är stor höjdskillnad mellan droppmunstyckena blir installationens uppbyggnad avgörande då vattnet ska flöda från lägre till högre höjd. Placera en luftventil vid varje nivåförändring, detta för att undvika dränering av vatten i de lägre placerade droppmunstyckena. Alla droppmunstycken kommer då starta och stanna samtidigt.

Del 3. Principer för optimal bevattning

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Droppmunstycken (svarta pilar), Ventiler (röda pilar), droppmunstycken (blå pilar).

6 droppmunstycken

Om slangen är kopplad till ett droppmunstycke (blå) och 2-3 droppmunstycken är kopplade till denna slang, kommer flödet från varje droppmunstycke reduceras med ungefär halva till en tredjedel av mängden vatten.

Upp till 6 droppmunstycken kan placeras på slang som är kopplade till två droppmunstycken (blå).

Placeringen visat på bilden kan användas på plan mark, men också i en vertikal trädgård med hjälp av luftventiler (röda).

12 droppmunstycken

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Droppmunstycken (svarta pilar)

Om fler än 12 droppmunstycken används skall slangen placeras i mitten. Slangen förgrenar sig och matar ut vattnet sidledes. Detta för att få en jämn bevattning i droppmunstyckena.

Gruppering av droppmunstycken

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Droppmunstycken (svarta pilar)

Droppmunstycken kan grupperas. Tänk på att slangen mellan varje grupp ska ha samma längd. Detta för en jämn bevattning och optimalt resultat.

Statusindikering på IDC-stationen

LED-lamporna lyser konstant – pumpen arbetar

LED-lamporna blinkar 10 gånger i sekunden och varningsljud ljuder – låg vattennivå (pumpen kommer stanna)

LED-lamporna blinkar en gång var 10:e sekund – nattläge, pumpen är inte igång LED uppladdningsindikator blinkar i 5-sekunders intervall 1=20% 2=40% 3=60% 4=80% 5=100%

Underhåll och förvaring av IDC-stationen

Förvara IDC-stationen på frostfritt ställe under vintern. Efter att du kopplat bort IDC-stationen från systemet, låt den gå några sekunder så vattnet pumpas ur.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
Felsökningsspruta Används för att lösa problem som kan uppstå med bevattningssystemet.

Tips! En till två gånger under vintern kan du med fördel starta IDC-stationen och låta pumpen arbeta i ungefär 15 sekunder (pumpen behöver inte vara kopplad till något vatten!). På så sätt motioneras pumpen under vintern.

Batterierna måste ha laddning samt solcellspanelen måste befinna sig i dagsljus för att pumpen ska kunna arbeta.

Efter vinterförvaring av IDC-stationen kan pumpen få problem att pumpa vatten då invändiga ventiler kan ha fastnat i öppet/stängt läge.

Om IDC-stationen inte kan ta in vatten:

Koppla bort inloppsslangen, anslut ”felsökningssprutan” fylld med vatten och spruta genom pumpen.

Om IDC-stationen förlorat sin sugförmåga:

Koppla loss utloppsslangen och anslut ”felsökningssprutan” (den ska vara tom) direkt till utloppet. Medan pumpen arbetar drar du försiktigt i sprutan så att vattnet tvingas igenom pumpen.

Igensatta droppmunstycken

Droppmunstycken som blivit igensatta kan rensas genom att använda sprutan för att trycka vatten in i utloppet på munstycket. OBS! Koppla bort droppmunstycket från systemet först.

Droppmunstycken som har använts med kranvatten kan bli förkalkade. Använd sprutan med avkalkningsmedel och tryck genom droppmunstycket för att lösa upp kalken.

Droppmunstycken som blivit igensatta av organiskt material (t.ex. alger) kan på samma sätt rengöras med mild väteperoxidlösning.

Blir ditt system lätt igensatt? Då kan du enkelt tillverka ditt egna sandfilter

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu

Vattna med ditt sparade regnvatten. Automatiska droppbevattnings systemet EADS vattnar åt dig i hela din trädgård. Läs mer här
 • Ta en hög crème fraiche förpackning och gör ett 6 mm hål i locket.
 • Gör även 3 – 4 hål runt övre delen av förpackningen.
 • Trä slangen genom hvålet i förpackningens lock.
 • Sätt filtret på slangens ände och placera denna på botten av förpackningen.
 • Täck filtret med tvättad sand och sätt på locket.
 • Montera vattennivåsensorn så den ena är placerad strax över förpackningen och den andra längs med.
 • Placera sandfiltret på botten av vattenbehållaren och försäkra dig om att den står upprätt.
 • Innan du kopplar sandfiltret till ditt bevattningssytem låter du IDC-stationen pumpa spillvatten i 10 minuter.
 • Först kommer vattnet vara grumligt, men kommer sedan bli klart av denna åtgärd.

Koppling till flera regntunnor

Vi rekommenderar att man endast har en regntunna kopplad till sin IDC-station. Vill man ha fler finns det en del viktiga saker att tänka på:

Båda tunnorna måste ha ett filter kopplat till systemets inlopp.

• Vattennivåsensorn kan endast placeras i en tunna.

• För bästa resultat bör IDC stationen placeras lika långt ifrån båda tunnorna (Vid fler än 2 tunnor, ska IDC stationen placeras i mitten).

• Filtret ska placeras på samma nivå i varje tunna.

• Avståndet från T-koppling till filter bör vara lika långa.

• Ju fler tunnor man kopplar samman desto större är risken att luft kommer in i systemet vilket gör att bevattningssystemet inte kommer att fungera optimalt.

Det är roligt att kompostera, att göra sin egen gödning eller använda egen planteringsjord och se hur bra det växer på sina odlingar. Detta samtidigt som det skapas förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i närmiljön. Att det dessutom är en god insats för miljön och ett sätt att skapa ett eget kretslopp hemma i trädgården gör att det känns ännu mer givande. Det finns många miljövinster med en egen kompost. Inte minst färre transporter för bortforsling av avfall och sedan vid inköp av jord, gödsel och jordförbättringsmedel! Hitta din kompost här: www.greenline.eu

Läs mer om GreenLines regntunnor här!

Borttagning av vattennivåsensor

Om man önskar koppla bort vattennivåsensorn från IDC-stationen gör man lättast på följande sätt.

OBS! Gäller IDC-station som startas med ett vred på sidan.

Automatiskt droppbevattningssystem från GreenLine. EADS droppbevattningssystem vattnar åt dig i krukor, rabatter, växthus och hela din trädgård,. Läs mer här www.greenline.eu
IDC-station
 1. Skruva av IDC-stationens baksida med hjälp av en skruvmejsel.
 2. Koppla loss vattennivåsensorn från kretskortet. Det görs enkelt genom att försiktigt dra loss den vita kontakten.
 3. Ta loss vattennivåsensorn från IDCstationen, även pluggen som sitter fast vid ytterhöljet.
 4. På insidan av IDC-stationen vid batterierna finns en ersättningskontakt fastsatt med tejp. Ta loss denna ersättningskontakt och koppla den till kretskortet där vattennivåsensorns vita kontakt tidigare satt.
 5. I påsen med droppmunstycken, T-kopplingar och hållare etc. finns en liten plugg. Denna plugg fästes vid ytterhöljet för att fylla igen det hål som uppstod när vattennivåsensorn togs bort.
Det är roligt att kompostera, att göra sin egen gödning eller använda egen planteringsjord och se hur bra det växer på sina odlingar. Detta samtidigt som det skapas förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i närmiljön. Att det dessutom är en god insats för miljön och ett sätt att skapa ett eget kretslopp hemma i trädgården gör att det känns ännu mer givande. Det finns många miljövinster med en egen kompost. Inte minst färre transporter för bortforsling av avfall och sedan vid inköp av jord, gödsel och jordförbättringsmedel! Hitta din kompost här: www.greenline.eu

En manual till dig om EcoAqua, Tryck här!

Vi hjälper dig!