Bort med ogräset – utan negativ påverkan på mark och grundvatten!

Ogräset sprider sig snabbt och kryper gärna fram på våra stenlagda ytor och grusuppfarter mm. Så snart de första ogräsplantorna sticker upp i takt med att kvicksilvret i termometern stiger är det dags att påbörja bekämpningen. Med GreenLines KraftÄttika & DubbelKraft Ättika bryts ogräset snabbt ner naturligt på bara några få dagar.

Kraft Ättika

KraftÄttika är kraftfull, väl beprövad och testad för att ta bort ogräs på Ättiksyran bryts ner till koldioxid och vatten på bara några dagar grus- och stengångar och hårdgjorda ytor. Experimentella studier* visar att Greenline Kraft Ättika har god effekt på ogräset, både direkt och genom långtidsverkan.

Eftersom ättikan verkar genom enbart direktkontakt och inte genom upptag via rötterna, är det viktigt att applicera ättikan på hela plantan. Vid soligt och torrt väder tar bladverket upp ättikan snabbt och inom några timmar syns effekten. Efter ett par dygn är ogräset dött och ättiksyran har brutits ner till koldioxid och vatten.

Använd Kraft Ättika 5 liter och vattna ut med vattenkanna med stril enligt doseringstabellen. För mindre ytor och enstaka plantor finns en 3-litersflaska med löstagbart sprutmunstycke med slang som underlättar appliceringen.

Dubbel Kraft Ättika

Kraftfulla DubbelKraft Ättika innehåller, förutom den effektiva ättiksyran, också ett ytspänningssänkande medel som ytterligare påskyndar växtens upptagning av ättikan. Experimentella studier med referenspreparat visar även att DubbelKraft Ättika har god långtidseffekt. Spruta DubbelKraft Ättika 3 liter direkt på ogräsets bladverk med det nya, löstagbara sprutmunstycket med slang. För större, sammanhängande ytor med ogräs, vattna ut enligt doseringstabellen på den större 5-liters förpackningen.

Gör så här!

*De experimentella studierna gjordes i fruktträdgård och på asfalterade ytor, på ogrässorter som bland annat kvickrot, åkerfräken, röd klöver och årliga gräsarter. Studien genomfördes på två platser i Sverige och effektiviteten utvärderades tre gånger med fyra olika koncentrationer (fjärdedel, halv, rekommenderad samt dubbel koncentration). Som referens användes en produkt av annat märke samt en obehandlad kontrollyta.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.