Är det olika kraftiga pumpar i de två bevattningssystemen?