Det saknas skärmarkeringar i anslutningssetet för min stuprörsdimension, hur gör jag?