Går det att koppla flera vattentunnor till en IDC-station?