Går det bra att placera solcellspanelen högre upp än 2 m från botten av vattenbehållaren?