Hur använder jag luckringsstaven och behövs denna?