Hur placerar jag IDC-stationen i relation till vattenbehållaren?