Hur ska T-kopplingar monteras i mitt bevattningssystem?