Jag behöver placera min regntunna mer än 5 meter ifrån min IDC-station. Måste jag koppla bort vattennivåsensorn?