Jag får inte i gång min EcoAqua efter vinterförvaring. Pumpen startar en kort stund, sedan stängs den av. Tips på hur jag får i gång den igen?