Kan jag skära efter 100-linjen om mitt stuprör är 90 mm?