Kompostprocessen sätts inte i gång och ingenting händer, vad kan vara fel?