Måste man koppla sin regntunna till ett stuprör, jag vill undvika att kapa stupröret?