Mina växter som ingår i samma bevattningssystem behöver olika mycket vatten, hur gör jag?