Om man av misstag kapat stupröret nedanför inloppshålet på regntunnan, vad gör man?