Sladden till min vattennivåsensor är för kort, finns det längre?