Till vilken storlek på stuprör passar det medföljande anslutningssetet?