Vad är måtten och vikten på Greenline 100L regntunna?