Vad är måtten och vikten på Greenline 200L regntunna?