Vad är måtten och vikten på Greenline fot till 200L regntunna?