Vad menas med att ”motionera” IDC-stationen under vinterförvaring?