Vad ska man tänka på om man bygger sitt bevattningssystem på höjden?