Hur optimerar jag mitt EcoAqua bevattningssystem?

När man placerar ut droppmunstyckena över sina blommor och grödor i trädgården ska man tänka på de tre asavstånd, mellanrum och höjdskillnader. Det kan låta krångligt, men det är det inte. Här ska vi visa dig, i tre delar, vad du bör tänka på när du placerar ut ditt automatiska droppbevattningssystem.

Del 1. Avstånd & mellanrum

Avstånd

Avståndet från vattenbehållaren till sista droppmunstycket bör inte vara längre än 60 m. Av naturliga skäl kommer IDC-stationen pumpa ut mer vatten i närheten av behållaren än längre bort, det är därför inte optimalt att bara ha ett droppmunstycke nära behållaren och resterande 60 m bort.

Jämna mellanrum

Desto jämnare mellanrum mellan droppmunstyckena, desto jämnare bevattning. Om det första droppmunstyket sitter 5 m från pumpen och resten 40 m bort, kommer det första droppmunstycket få mer vatten än de som sitter längre bort.

Exempel på design av bevattningssystem
Här kommer några exempel som kan hjälpa dig att planera utformningen av din bevattning. Kontrollera vad din produkt innehåller och om du behöver köpa till några komponenter.

Exempel 1: Bevattning på olika höjder

Det här behövs:
EcoAqua S24
Droppslang

Exempel 2: Bevattning av grönsaks- och blomsterbädd

Det här behövs:
EcoAqua S24
Droppslang
Reservkapacitet: 9 droppmunstycken.

Exempel 3: Växthusbevattning
Det här behövs:
EcoAqua S12/S24
Droppbevattningsset

Del 2. Höjdskillnader

Det högst belägna droppmunstycket ska inte placeras mer än 5 m över vattenbehållaren eller 2 m över det lägst belägna droppmunstycket. Förgreningar som leder till flera droppmunstycken går bra.

Bevattningen kommer alltid bli mer jämn om slangen placeras lägre än droppmunstyckena. Detta för att slangen inte kommer dränera vatten mellan bevattningarna.

När droppmunstycken är placerade på olika höjder kommer det att påverka bevattningen. Ju fler droppmunstycken, desto känsligare är systemet för höjdskillnader.

Om det är stor höjdskillnad mellan droppmunstyckena blir installationens uppbyggnad avgörande då vattnet ska flöda från lägre till högre höjd. Placera en luftventil vid varje nivåförändring, detta för att undvika dränering av vatten i de lägre placerade droppmunstyckena. Alla droppmunstycken kommer då starta och stanna samtidigt.

Droppmunstycken (svart), ventil (röd) & droppmunstycken (blå).

Del 3. Droppmunstycken

6 droppmunstycken: Om slangen är kopplad till ett droppmunstycke (blå) och 2-3 droppmunstycken är kopplade till denna slang, kommer flödet från varje droppmunstycke reduceras med ungefär halva till en tredjedel av mängden vatten.

Upp till 6 droppmunstycken kan placeras på slang som är kopplade till två droppmunstycken (blå).

Placeringen som visas på bilden kan användas på plan mark, men också i en vertikal trädgård med hjälp av luftventiler (röda).

12 droppmunstycken: Om fler än 12 droppmunstycken används ska slangen placeras i mitten. Slangen förgrenar sig och matar ut vattnet sidledes. Detta för att få en jämn bevattning i droppmunstyckena.

Gruppering av droppmunstycken: Droppmunstycken kan grupperas. Tänk på att slangen mellan varje grupp ska ha samma längd. Detta för en jämn bevattning och optimalt resultat.