Bli av med ogräs!

 

Att bekämpa ogräs handlar om tålamod och inte minst om att vara ute i god tid. Om ogräset får tid att växa till sig, hinner det också samla kraft i både bladmassa och rotsystem. Men med handarbete och GreenLines ättika, Kraft Ättika & Dubbel Kraft Ättika, förlorar snart ogräset striden.

GreenLine Ättika ger bäst i test!

I studien doserades Kraft Ättika, Dubbel Kraft Ättika och en annan ättiksbaserad produkt på flera sorters ogräs. I soligt och varmt väder påverkas ogräsets gröna delar inom ett par timmar och efter ett par dygn har ogräset dött. Resultaten visar entydigt att Greenline Ättika ger bäst resultat.

Vi är trygga med att vi säljer en produkt för ogräsbekämpning som håller hög kvalitet och samtidigt är ett bra val för miljön. Vi är medvetna om att GreenLines Ättika är en av flera ättiksprodukter på marknaden. Men med nöjda kunder sedan 90-talet och tester som visar en bättre effekt än annan ättiksbaserad produkt står vi starkast, säger produktchef Kerstin Finnman.

Ättiksyra förekommer naturligt i naturen och bryts ner till koldioxid och vatten på några dagar. Det gör Kraft Ättika och Dubbel Kraft Ättikan till ett skonsamt och samtidigt mycket effektivt ogräsmedel.

Den experimentella studien gjordes i fruktträdgård och på asfalterade ytor, på ogrässorter som bland annat kvickrot, åkerfräken, röd klöver och årliga gräsarter. Studien genomfördes på två platser i Sverige och effektiviteten utvärderades tre gånger med fyra olika koncentrationer (fjärdedel, halv, rekommenderad samt dubbel koncentration). Som referens användes en produkt av annat märke samt en obehandlad kontrollyta, säger produktchef Kerstin Finnman.

 

Hur kan Kraft Ättika hjälpa dig?

Kraft Ättika!

Kraft Ättika från Greenline är väl beprövad, kraftfull och noggrant testad för att effektivt och enkelt ta bort ogräs mellan plattorna, från grusgångar och stengångar och hårdgjorda ytor. Experimentella studier* visar att Greenline Ättika har bäst effekt på ogräset, både direkt och genom sin långtidsverkan, i jämförelse med annan ättiksbaserad produkt med mycket lägre koncentration (% halt).

GreenLines ogräsättika Kraft Ättika ger resultat! Ättikan bryts ner naturligt på några få dagar och lämnar inga skadliga restämnen i mark eller grundvatten.

 

Varför Dubbel Kraft Ättika ?

Dubbel Kraft Ättika!

Dubbel Kraft Ättika från Greenline är väl beprövad, kraftfull och noggrant testad för att effektivt och enkelt ta bort ogräs mellan plattorna, från grusgångar och stengångar och hårdgjorda ytor. Experimentella studier visar att Greenline Ättika har bäst effekt på ogräset, både direkt och genom sin långtidsverkan, i jämförelse med annan ättiksbaserad produkt med mycket lägre koncentration (%halt).

Dubbel Kraft Ättika innehåller ett ytspänningssänkande medel som påskyndar växtens upptagning av ättikan, vilket ger snabbare effekt. Långtidsverkande. Ättika bryts ner naturligt på några få dagar och lämnar inga skadliga restämnen i mark eller i grundvatten.

Så här använder du GreenLines Ättika!

 

Läs mer om produkterna här