Hållbar utveckling

Goda arbetsförhållanden och en hållbar global värdekedja

Miljöcenter är medlem i FTA – Foreign Trade Association och arbetar enligt deras riktlinjer Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct för att säkerställa att våra produkter produceras med goda arbetsförhållanden och med en hållbar global värdekedja.