MotMyra Myrdosa 2-pack

För bekämpning av myror i och omkring byggnader, dock ej i djurstallar. Verksam beståndsdel är Acetamiprid.

MotMyra Myrdosa innehåller en färdigblandad gel för långtidsverkande bekämpning av myror. Gelen ligger i en praktisk myrdosa som är enkel att använda. När dosan har öppnats lockas myrorna snabbt dit. De äter av innehållet, får det på sig och tar det med sig tillbaka till myrboet. Inom en vecka efter utsättning av dosan har hela myrboet bekämpats. Placera myrdosan där myrorna har sin gångväg eller vid myrboets ingång. Se till så att dosan står horisontellt på underlaget.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Tekniska specifikationer

Höjd:20 mm
Bredd:75 mm
Djup:75 mm
Vikt:0,023 kg

Ladda ner

Produktinformation

  • Artikelnummer: 75215
  • EAN: 7350007335302
Närmaste återförsäljare

Liknande produkter

MotMyra Myrpulver 250 g