Vanliga frågor

Greenlines regntunnor

Anslutning på stuprör – Tips!

GreenLines regntunnor passar alla runda stuprör 63-100 mm samt fyrkantiga stuprör 61×61 mm och 65×65 mm. Saknas det skärmarkeringar i anslutningssetet för din stuprörsdimension och du har ett runt stuprör, gör så här:

1. Skär i skärmarkeringen för en dimension mindre än vad ditt stuprör är.

2. Fortsätt lite i taget att skära loss i plasten tills anslutningssetet passar din stuprörsdimension

3. Montera enligt övriga anvisningar

– Anslutningen på stupröret skall vara i samma höjd som inloppshålet på tunnans sida. I den gamla bruksanvisningen står det talas om ett “vattennivåmärke”, ett sådant märke finns inte på regntunnan och det har gjorts en uppdatering på manualen där vi skriver inloppshål istället.

– Det är bättre att anslutningen på stupröret sitter något högre (vi talar om mx 1-2 cm) än underkant inloppshålet än att det sitter lägre än inloppshålet. Anledningen är att vattennivån i tunnan blir aldrig högre än den höjd där anslutningen sitter på stupröret. Sedan rinner vattnet tillbaka ner i stupröret igen.

– Sitter anslutningen för högt på stupröret (mer än 1-2 cm över inloppshålet), vill vattnet fylla ut tunnan och då finns risk att det svämmar över hålen i locket.

– Det går bra att ha en längre slang än den som medföljer i anslutningssetet. Normalt sett kan man köpa ny slang (metervara) på byggvaruhus. På bilderna ovan ser du en installation där slangen går hela vägen ner längs stupröret, för att sedan ligga på marken under ett fönster och går sedan hela vägen upp till hålet i tunnan. Det tar givetvis lite längre tid innan denna slang är fylld med vatten, men det fungerar alldeles utmärkt.

– Har du satt anslutningen lite för lågt på stupröret, kan du testa att sänka regntunnan. Du får helt enkelt ta bort foten och ersätta med någon annan form av podie (tex stapel av marksten).

Regntunnan – Tips!

– Om tunnan är för lätt och skulle av någon anledning välta när det blåser (när den är tom), kan du förankra den mot vägg med tex ett hålband (se bilder) eller så kan du försiktigt sänka ner en tung sten i botten. Sänker man ner en tung sten kommer givetvis tunnan lagra några liter mindre vatten.

– Vill du seriekoppla flera tunnor är det viktigt att anslutningen på stupröret sitter på rätt höjd. Sitter anslutningen för lågt på stupröret finns risk att vattennivån i tunna 1 inte blir tillräckligt hög. Blir vattennivån för låg kommer vattnet inte att svämma över till tunna nr 2. Har du problem med att du inte får vatten i tunna nr 2, testa då att sänka båda tunnorna något.

Vad händer när det regnar?

– När det regnar, hamnar vatten i anslutnings-“koppen” och sedan rinner det ner i slangen. Det mesta av vattnet kommer att gå till regntunnan, men lite av regnvattnet kommer fortsätta ner i stupröret och ut den vanliga vägen. Hur mycket vatten som går ner i stupröret beror på hur mycket det regnar. Regnar det lugnt och försiktigt åker det mesta vattnet längs stuprörets insida och hamnar då i regntunnan. Regnar det väldigt kraftigt kommer inte anslutningen att hinna med att fånga upp allt vatten.

– När det regnar kommer först slangen att fyllas. När slangen är full kommer vattnet svämma över ner i tunnan. När det sedan slutar att regna kommer det stå kvar vatten i slangen, vilket gör att när det regnar nästa gång går det fortare för vattnet att svämma över i regntunnan.

– Hur snabbt regntunnan fylls beror på hur mycket det regnar samt hur stor yta taket har. Är det ett stort tak fylls regntunnan väldigt snabbt.

 

 

Greenlines EcaAqua DripSystem

 

 

Hur monterar jag EcoAqua DripSystem i kruka?

 

Hur monterar jag EcoAqua DripSystem i odlingsbedd eller rabatt?

 

Hur monterar jag EcoAqua DripSystem?

 

Montering steg för steg!

 

EcoAqua – 4 tips till dig!