Vanliga Frågor

Kompost

Hur lång garanti har Greenline på sina komposter?
Kan man använda era komposter till latrinkompost?
Hur ska jag göra för att komposten inte ska locka till sig gnagare/skadedjur?
Jag har flugor i min kompost, vad har blivit fel och hur blir jag av med flugorna?
Jag har problem med sniglar i komposten, vad gör jag?
Jag har fått myror i min kompost, vad gör jag?
Min kompost luktar illa, varför gör den det?
Komposten ska uppfylla kraven för skadedjurssäkerhet, vad innebär det?
Hur tömmer jag min kompost?
Hur vet jag när min kompost är färdig?
Hur använder jag luckringsstaven och behövs denna?
Vad gör KompostAktivator för min kompost?
Varför behöver jag använda kompostströ i min kompost?
Kompostprocessen sätts inte i gång och ingenting händer, vad kan vara fel?
Kan man lägga sin bokashi-kompost i sin vanliga varmkompost ute?
Kan jag lägga ogräs tillsammans med mitt trädgårdsavfall i komposten?
Vad bör jag inte lägga i min kompost?
Vad kan jag kompostera i min varmkompost?
Hur kommer jag igång med min kompostering?
Var ska jag placera min kompost?
Hur bygger jag ihop min Mully-kompost?
Hur bygger jag ihop min Master-kompost?
Vad har Garden Easy-komposten för mått?
Vad ska jag välja för kompost till mitt trädgårdsavfall?
Vad har Mully-komposten för mått?
Vad har Master-komposterna för mått?
Vad är skillnaden mellan Master-komposterna och Mully-komposten?
Vad är skillnaden mellan Master och Master Plus?
Vilken kompost ska jag välja?
Varför ska jag kompostera mitt avfall?

Regntunnor

Varför ska jag använda en regntunna?
Vilken regntunna ska jag välja, 100L eller 200L?
Vad är syftet med tunnornas lock?
Vad är måtten och vikten på Greenline 100L regntunna?
Vad är måtten och vikten på Greenline 200L regntunna?
Vad är måtten och vikten på Greenline fot till 200L regntunna?
Varför finns det två hål i locket på Greenline 200L regntunna?
Vad ingår i anslutningssetet?
Vad ingår i kopplingssetet?
Vad ingår när jag köper kran separat till regntunna?
Kan jag koppla min regntunna till trädgårdsslangen?
Till vilken storlek på stuprör passar det medföljande anslutningssetet?
Det saknas skärmarkeringar i anslutningssetet för min stuprörsdimension, hur gör jag?
Hur monterar jag min regntunna till stupröret?
Var ska stupröret kapas?
Om man av misstag kapat stupröret nedanför inloppshålet på regntunnan, vad gör man?
Fungerar anslutningssetet på ett stuprör som har dimensionen 90 mm?
Kan jag skära efter 100-linjen om mitt stuprör är 90 mm?
Måste man koppla sin regntunna till ett stuprör, jag vill undvika att kapa stupröret?
Kan jag byta slangen som ingår i anslutningssetet till en längre slang?
Hur gör jag med min regntunna på vintern? Kan den förvaras utomhus?
Vad händer om regntunnan blir full, svämmar vattnet över?
Vad ska man tänka på vid seriekoppling av regntunnor?
Kan man koppla ihop två eller flera regntunnor?
Kan man återställa ett avsågat rör?
Tunnan väger för lite och tippar lätt, hur kan jag lösa detta?
Hur fungerar det när det regnar?

Automatisk droppbevattning - EcoAqua

Vad är EcoAqua bevattningssystem?
Vad är skillnaden mellan EcoAqua S12/S24 och EADS-12/-14?
Vad är skillnaden mellan EcoAqua S12 och EcoAqua S24?
Vilken kapacitet har EcoAqua S12 och EcoAqua S24 när det kommer till bevattning?
Vilket bevattningssystem ska jag välja, EcoAqua S12 eller EcoAqua S24?
Hur mycket vatten förbrukar GreenLines bevattningssystem EcoAqua S12 och EcoAqua S24?
Hur länge vattnar mitt system?
Är det olika kraftiga pumpar i de två bevattningssystemen?
Hur ofta vattnar EcoAqua och vattnar den dygnet runt?
Vad står förkortningen IDC för?
Är batterierna som ingår till mitt EcoAqua bevattningssystem fullt laddade vid leverans?
Hur fungerar IDC-stationen och dess display?
Hur installerar jag mitt bevattningssystem?
Hur lång tid tar det att installera mitt EcoAqua bevattningssystem?
Hur placerar jag IDC-stationen i relation till vattenbehållaren?
Går det bra att placera solcellspanelen högre upp än 2 m från botten av vattenbehållaren?
Hur gör jag med slangarna vid uppstart av mitt EcoAqua bevattningssystem under installationen?
Behövs luftventilen och hur monterar jag denna?
Hur vet jag vilken nivå jag ska ha min EcoAqua inställd på och vad är skillnaden mellan nivåerna?
Måste jag koppla mitt EcoAqua bevattningssystem till en vattenbehållare/regntunna, eller kan man även hämta vatten från t.ex. en sjö eller annan liknande vattenkälla?
Hur ska jag installera mitt EcoAqua bevattningssystem?
Vad är viktigt att tänka på när man bygger sitt bevattningssystem?
Hur gör jag för att bygga ett optimalt bevattningssystem?
Jag behöver fler slangar/droppmunstycken/T-kopplingar/slangskarvar/backventiler/slangpluggar /slanghållare till mitt bevattningssystem. Finns detta att köpa någonstans?
Spelar det någon roll åt vilket håll jag sätter droppmunstyckena på slangen?
Kan jag ansluta fler droppmunstycken än 12st/24st till mitt EcoAqua bevattningssystem?
Hur kan man justera vattenmängd i sin bevattning, förutom att ändra på bevattningsinställningen på IDC-stationen?
Hur placerar jag droppmunstyckena på bästa sätt?
Kan jag använda både droppmunstycken och droppslang i samma bevattningssystem?
Hur ska T-kopplingar monteras i mitt bevattningssystem?
Hur använder jag droppslangen?
Jag vill bygga ett system av droppslang till odlingsbäddar, hur gör jag?
Kan man använda EcoAqua vid plantering av träd eller andra värdefulla växter i kruka?
Vad ska man tänka på om man bygger sitt bevattningssystem på höjden?
Jag har byggt ett bevattningssystem på höjden och behöver därför använda mig av backventiler, hur installerar jag dessa?
Mina växter som ingår i samma bevattningssystem behöver olika mycket vatten, hur gör jag?
Mitt EcoAqua bevattningssystem ger för mycket vatten till mina krukväxter, vad gör jag?
Kan man gräva ner slangarna i marken?
Vattnar mitt EcoAqua bevattningssystem även på natten?
Om solen inte skiner, vattnar min EcoAqua ändå?
Vad betyder de olika koderna som syns på min display?
Hur vet jag hur mycket batterierna laddats?
Hur förvarar jag mitt EcoAqua bevattningssystem under vintern?
Vad menas med att ”motionera” IDC-stationen under vinterförvaring?
Jag behöver placera min regntunna mer än 5 meter ifrån min IDC-station. Måste jag koppla bort vattennivåsensorn?
Sladden till min vattennivåsensor är för kort, finns det längre?
Går det att koppla flera vattentunnor till en IDC-station?
Måste jag använda vattennivåsensorn till mitt bevattningssystem?
Hur kopplar jag bort vattennivåsensorn från mitt EcoAqua bevattningssystem?
Vattennivåsensorn lägger sig på ytan av vattnet i regntunnan, hur får jag den under vattenytan?
Kan jag välja att endast stänga av alarmet på vattennivåsensorn? Hur gör jag då?
Jag behöver byta batterier i min IDC-station, vilka batterier kan användas?
Pumpen i mitt EcoAqua bevattningssystem låter mycket, ska den göra det?
Det kommer inget vatten från mina droppmunstycken. Vad är problemet och hur kan jag åtgärda detta?
Det kommer olika mängd vatten från mina droppmunstycken. Vad beror detta på och hur kan jag åtgärda detta?
Det läcker vatten ur inlopps-/utloppshålen, vad ska jag göra?
Droppmunstyckena fortsätter vattna/droppa trots att bevattningssystemet är avstängt/pumpen inte jobbar, vad beror detta på?
Jag får inte i gång min EcoAqua efter vinterförvaring. Pumpen startar en kort stund, sedan stängs den av. Tips på hur jag får i gång den igen?
Jag får felkod 80 på mitt EcoAqua bevattningssystem. Vad innebär det?
Jag får felkod 20 på min EcoAqua, vad innebär det?
Hur tolkar jag felmeddelanden på min EADS-12/-14 (gamla versionen med vred på sidan)?
Hur monterar jag EcoAqua i kruka?
Hur monterar jag EcoAqua i odlingsbedd eller rabatt?
Hur monterar jag EcoAqua?
Tips 1 EcoAqua
Tips 2 EcoAqua
Tips 3 EcoAqua
Tips 4 EcoAqua

Urban Garden

Vad kan jag lägga i min Kompost Urban Garden?
Hur lång tid tar det att fylla Kompost Urban Garden?
Under vilka temperaturer fungerar processen?
Vilken mat kan jag använda i min Kompost Urban Garden?
Kan jag lägga i möglig mat?
Måste man använda strö i sin Kompost Urban Garden?
Hur mycket Kompostströ Urban Garden ska jag använda i min kompost?
Kan man hälla i för mycket kompostströ i sin hink?
Hur ska jag förvara mitt Kompostströ Urban Garden?
Hur ofta kan jag öppna Komposten?
Påverkar trycksvärta från tidningar processen?
Varför luktar det i min Kompost Urban Garden?
Jag har fått mögel i min Kompost Urban Garden, har något gått fel i processen?
Jag har kondens på insidan av locket på min Kompost Urban Garden, vad beror detta på?
Varför blir det inte jord i min Kompost Urban Garden?
Kan det bli för torrt i min Kompost Urban Garden?
När kan jag börja tappa lakvatten från min Kompost Urban Garden?
Hur ofta bör jag tömma Kompost Urban Garden på vätska?
Kan jag låta komposten vila även om den är halvfull?
Hur länge kan jag använda lakvattnet?
Går det bra att kyla in eller frysa in mitt lakvatten?
Ska vätskan spädas innan användning?
Hur rengör jag min Kompost Urban Garden?
Hur lång tid tar det för matavfallet att omvandlas till jord?
Hur planterar jag med min kompost?
Hur djupt ska jag gräva ner min kompost?
Blir jorden där jag gräver ner min kompost sur?
Hur lång tid måste jag vänta med att plantera efter jag grävt ner komposten?
Hur mycket kompost respektive jord ska jag ha, t.ex. i en kruka?
Hur mycket kompost respektive jord ska jag ha, t.ex. i en pallkrage?
Vad gör jag med min Kompost Urban Garden under vintern?
Varför händer det inget i min Kompost Urban Garden?
Kan jag använda Kompostströ Urban Garden i en vanlig kompost?
Gillar möss och råttor Kompost Urban Garden?
Är det farligt att hålla på med mikrober på detta sätt?
Vad innebär fermentation?
Vad är en ”jordfabrik” och hur skapar jag en?