Vanliga Frågor

Kompost

Hur lång garanti har Greenline på sina komposter?
Kan man använda era komposter till latrinkompost?
Hur ska jag göra för att komposten inte ska locka till sig gnagare/skadedjur?
Jag har flugor i min kompost, vad har blivit fel och hur blir jag av med flugorna?
Jag har problem med sniglar i komposten, vad gör jag?
Jag har fått myror i min kompost, vad gör jag?
Min kompost luktar illa, varför gör den det?
Komposten ska uppfylla kraven för skadedjurssäkerhet, vad innebär det?
Hur tömmer jag min kompost?
Hur vet jag när min kompost är färdig?
Hur använder jag luckringsstaven och behövs denna?
Vad gör KompostAktivator för min kompost?
Varför behöver jag använda kompostströ i min kompost?
Kompostprocessen sätts inte i gång och ingenting händer, vad kan vara fel?
Kan man lägga sin bokashi-kompost i sin vanliga varmkompost ute?
Kan jag lägga ogräs tillsammans med mitt trädgårdsavfall i komposten?
Vad bör jag inte lägga i min kompost?
Vad kan jag kompostera i min varmkompost?
Hur kommer jag igång med min kompostering?
Var ska jag placera min kompost?
Hur bygger jag ihop min Mully-kompost?
Hur bygger jag ihop min Master-kompost?
Vad har Garden Easy-komposten för mått?
Vad ska jag välja för kompost till mitt trädgårdsavfall?
Vad har Mully-komposten för mått?
Vad har Master-komposterna för mått?
Vad är skillnaden mellan Master-komposterna och Mully-komposten?
Vad är skillnaden mellan Master och Master Plus?
Vilken kompost ska jag välja?
Varför ska jag kompostera mitt avfall?
Vad kan jag lägga i min Kompost Urban Garden?
Hur lång tid tar det att fylla Kompost Urban Garden?
Under vilka temperaturer fungerar processen?
Vilken mat kan jag använda i min Kompost Urban Garden?
Kan jag lägga i möglig mat?
Måste man använda strö i sin Kompost Urban Garden?
Hur mycket Kompostströ Urban Garden ska jag använda i min kompost?
Kan man hälla i för mycket kompostströ i sin hink?
Hur ska jag förvara mitt Kompostströ Urban Garden?
Hur ofta kan jag öppna Komposten?
Påverkar trycksvärta från tidningar processen?
Varför luktar det i min Kompost Urban Garden?
Jag har fått mögel i min Kompost Urban Garden, har något gått fel i processen?
Jag har kondens på insidan av locket på min Kompost Urban Garden, vad beror detta på?
Varför blir det inte jord i min Kompost Urban Garden?
Kan det bli för torrt i min Kompost Urban Garden?
När kan jag börja tappa lakvatten från min Kompost Urban Garden?
Hur ofta bör jag tömma Kompost Urban Garden på vätska?
Kan jag låta komposten vila även om den är halvfull?
Hur länge kan jag använda lakvattnet?
Går det bra att kyla in eller frysa in mitt lakvatten?
Ska vätskan spädas innan användning?
Hur rengör jag min Kompost Urban Garden?
Hur lång tid tar det för matavfallet att omvandlas till jord?
Hur planterar jag med min kompost?
Hur djupt ska jag gräva ner min kompost?
Blir jorden där jag gräver ner min kompost sur?
Hur lång tid måste jag vänta med att plantera efter jag grävt ner komposten?
Hur mycket kompost respektive jord ska jag ha, t.ex. i en kruka?
Hur mycket kompost respektive jord ska jag ha, t.ex. i en pallkrage?
Vad gör jag med min Kompost Urban Garden under vintern?
Varför händer det inget i min Kompost Urban Garden?
Kan jag använda Kompostströ Urban Garden i en vanlig kompost?
Gillar möss och råttor Kompost Urban Garden?
Är det farligt att hålla på med mikrober på detta sätt?
Vad innebär fermentation?
Vad är en ”jordfabrik” och hur skapar jag en?

Regntunnor

Hur ansluter man regntunnan på stuprör?
Finns några knep om tunnan är för lätt?
Vad ska man tänka på vid seriekoppling?
Vad händer när det regnar?

Automatisk droppbevattning - EcoAqua

Hur monterar jag EcoAqua i kruka?
Hur monterar jag EcoAqua i odlingsbedd eller rabatt?
Hur monterar jag EcoAqua?
Tips 1 EcoAqua
Tips 2 EcoAqua
Tips 3 EcoAqua
Tips 4 EcoAqua