Vinterförvaring EcoAqua

Hur förvarar jag mitt automatiska bevattningssystem på vintern?

Det går bra att låta slangar och droppmunstycken ligga kvar ute i trädgården under hösten och vinterhalvåret, men vi rekommenderar att ta in IDC-stationen och förvara den inomhus/frostfritt. Efter att du kopplat bort IDC-stationen från systemet, låt den gå några sekunder så vattnet pumpas ur. Under vintern är det bra om du motionerar pumpen 1-2 gånger. Det gör du genom att starta den på valfri nivå och låta den arbeta i ungefär 15 sekunder. Du behöver inte koppla pumpen till vatten, utan det går bra att låta den gå torr. Om du motionerar din pump under vintern, kommer IDC-stationen att hålla längre.

Tänk på att batterierna måste ha laddning samt solcellspanelen måste befinna sig i dagsljus för att pumpen ska kunna arbeta.

Förvaring av EcoAqua

Starta igång ditt automatiska bevattningssystem igen

När pumpen har varit avstängd under en period måste den förberedas genom att spruta vatten genom inloppshålet, märkt med ”I”. Använd felsökningssprutan och anslut en kort bit slang mellan inloppshålet och IDC-stationen.

Om du har placerat din IDC-stationen högre än 2 m över botten på vattenbehållaren behöver du först placera den lågt och se till att vattnet pumpas in i pumpen. När vattnet nått IDC-stationen, kan du placera IDC-stationen högre upp, som högst 5 m över vattenbehållaren.

Efter vinterförvaring av IDC-stationen kan pumpen få problem att pumpa vatten då invändiga ventiler kan ha fastnat i öppet/stängt läge. Om IDC-stationen inte kan ta in vatten: koppla bort inloppsslangen, anslut ”felsökningssprutan” fylld med vatten och spruta genom pumpen.

Om IDC-stationen förlorat sin sugförmåga: koppla loss utloppsslangen och anslut ”felsökningssprutan” (den ska vara tom) direkt till utloppet. Medan pumpen arbetar drar du försiktigt i sprutan så att vattnet tvingas igenom pumpen.